Thánh Ca Tác giả Nghi Thức Dịp Lễ Bài Nhạc Slide Show Nghe Nhạc
Vui Lên Đi       Giáng Sinh   Xem     Xem     
Vui Lên Xion       Mùa Vọng      Xem     
Vui Ngày Trở Về  Lm Thành Tâm  Hiệp Lễ      Xem     Xem     
Vui Ngày Trở Về  Lm. Thành Tâm  Hiệp Lễ  Thường Niên      Xem     
Vươn Cao Linh Hồn  Nguyễn Duy            Xem     
Xin Ban Thánh Linh  Thánh Vịnh 103  Đáp Ca  Phục Sinh   Xem     Xem     
Xin Chúa Tỏ Lòng Từ Bi  Thánh Vịnh 32  Đáp Ca  Phục Sinh      Xem     
Xin Chúa Tỏ Lòng Từ Bi  Thánh Vịnh 84  Đáp Ca  Thường Niên   Xem     Xem     
Xin Chúa Thánh Thần  Kim Long     Phục Sinh   Xem     Xem     
Xin Cho Con (3)  Nguyễn Duy     Mùa Chay      Xem     
Xin Dâng 6  Tiến Dũng  Dâng Lễ  Thường Niên      Xem     
Xin Dạy Con Yêu Ngài  Lm Thành Tâm  Hiệp Lễ  Thường Niên   Xem     Xem     
Xin Ngài Thương Con  Thành Tâm         Xem     Xem     Nghe  
Xin Nhận Lời Con  Thánh Vịnh 68  Đáp Ca  Thường Niên      Xem     
Xin Thánh Thần  Hùng Lân  Đầu Lễ  Phục Sinh   Xem     Xem     
Xin Vâng  Mi Trầm  Kết Lễ      Xem     Xem     
Xin Vâng Ý Cha  Thành Tâm  Hiệp Lễ  Mùa Chay   Xem     Xem     
Xin Xót Thương Con              Xem     
Xinh Đẹp Thay  P Kim            Xem     
Xuân Thanh Bình  Lan Thanh            Xem     
  « Đầu     ‹ Trở Lại  

Xin dùng Acrobat Reader để đọc và in bài hát  

Xin dùng PowerPoint Viewer để xem Slide Show  

Trở về đầu trang

Copyright © 2008 « Ca Đoàn Chứng Nhân » All Rights Reserved