Thánh Ca Tác giả Nghi Thức Dịp Lễ Bài Nhạc Slide Show Nghe Nhạc
Alleluia! Hát Lên Người Ơi  Trần Sỹ Tín  Kết Lễ  Phục Sinh   Xem     Xem     
Ave Maria  Huyền Linh         Xem     Xem     
Đâu Có Tình Yêu Thương  Vinh Hạnh            Xem     
Đây Chiên Thiên Chúa              Xem     
Đây Hiến Lễ  Hải Triều & Cát Minh  Dâng Lễ         Xem     
Đây Hy Lễ  Kim Long  Dâng Lễ      Xem     Xem     
Đêm Kỳ Diệu  Đỗ Vy Hạ     Giáng Sinh      Xem     
Đêm Nay Tầng Xanh  Chính Trung - Xuân Thu     Giáng Sinh      Xem     
Đêm Thánh Vô Cùng  Franz Gruber     Giáng Sinh      Xem     
Đêm Yêu Thương  Viết Chung  Hiệp Lễ  Giáng Sinh      Xem     
Đón Tiếp Thầy           Xem     Xem     
Đấng Từ Bi  Thánh Vịnh 102  Đáp Ca  Thường Niên   Xem     Xem     
Đời Chứng Nhân  Thiên Sai            Xem     
Đừng Đứng Đó  Mi Trầm  Kết Lễ  Phục Sinh   Xem     Xem     
Để Chúa Đến  Nguyễn Duy     Mùa Vọng   Xem     Xem     
Đồng Cỏ Tươi  Hùng Lân         Xem     Xem     
Đỉnh Bờ Yêu Thương                 Nghe  
Đi Về Nhà Chúa  Trầm Hương  Đầu Lễ  Thường Niên   Xem     Xem     
Điều Gì Phải Lo  Nguyễn Duy            Xem     
Đường Đi Có Chúa    Kết Lễ      Xem     Xem     
  Kế Tiếp ›     Cuối »  

Xin dùng Acrobat Reader để đọc và in bài hát  

Xin dùng PowerPoint Viewer để xem Slide Show  

Trở về đầu trang

Copyright © 2008 « Ca Đoàn Chứng Nhân » All Rights Reserved